Rozważania na 2 niedzielę Wielkiego Postu

Liturgia Słowa 2 niedzieli Wielkiego Postu: Rdz 22,1-2.9-13.15-18 Ps 116 Rz 8,31b-34 Mk 9,2-10 Trwamy w okresie Wielkiego Postu troszcząc się o swoje nawrócenie, walcząc o pogłębienie swojej wiary. Wielki Post to czas gdy więcej czasu poświęcamy modlitwie. Modlitwa to zwrócenie serca i umysłu ku Bogu. To uznanie, że Bóg jest fundamentem życia oraz źródłem…

Rozważania na 6 niedzielę zwykłą

Liturgia Słowa 6 Niedzieli zwykłej: Kpł 13,1-2.45-46 Ps 32 1 Kor 10,21-11,1 Mk 1,40-45 Przeżywamy Tydzień Trzeźwości w Kościele w Polsce pod hasłem: „Abstynencja dzieci troską rodziny, Kościoła i narodu”. Problem alkoholu wśród dzieci wzrasta. To czas, aby ściślej przypatrzeć się swojemu podejściu do spraw wolności i uzależnienia, zwłaszcza alkoholu. Pamiętajmy w modlitwach o osobach…

Rozważanie na 5 niedzielę zwykłą

Liturgia Słowa 5 Niedzieli zwykłej: Hi 7,1-4.6-7 Ps 147 1 Kor 9,16-19.22-23 Mk 1,29-39 2 lutego obchodziliśmy w Kościele święto Ofiarowania Pańskiego, popularnie nazywane Matki Bożej Gromnicznej. Ale jest to także Dzień Życia Konsekrowanego. W tym dniu modliliśmy się szczególnie za osoby życia konsekrowanego, dziękując za ich życie, ale również mamy się modlić o nowe…

Rozważania 4 niedziela zwykła

Liturgia Słowa 4 Niedzieli zwykłej: Pwt 18,15-20 Ps 95 1 Kor 7,32-35 Mk 1,21-28 W Kościele obchodziliśmy Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan, ale był również Dzień Judaizmu i Dzień Islamu. Te dni mają pokazać nam, że wiara w Boga łączy wiele osób na ziemi. I choć inaczej wierzymy, mamy wspólne wartości, mamy wspólne priorytety i…

Rozważania na 4 niedzielę Adwentu

Liturgia Słowa 4 niedzieli Adwentu: 2 Sm 7,1-5.8b-12.14a.16 Ps 89 Rz 16,25-27 Łk 1,26-38 Adwent dobiega końca, to już 4 i ostatnia niedziela Adwentu 2017, zaraz zasiądziemy do Wigilii i będziemy cieszyć się Bożym Narodzeniem. Adwent miał nas doprowadzić do tego, że będziemy przygotowani na przyjęcie Jego: w Kościele, w sakramentach i w drugim człowieku.…

Rozważania na 3 niedzielę Adwentu

Liturgia Słowa 3 niedzieli Adwentu: Iz 61,1-2a.10-11 Łk 1,46-54 1 Tes 5,16-24 J 1,6-8.19-28 W Adwencie różne znaki towarzyszą nam w przygotowaniu się do Bożego Narodzenia. Są roraty, figurki dla dzieci, schodki Jezusa itd., ale jest i wieniec Adwentowy. Kiedyś słyszałem ciekawe tłumaczenie czterech świec: pierwsza to symbol wybaczenia przez Boga grzechu nieposłuszeństwa Adama i…

Rozważania na 2 niedzielę Adwentu

Liturgia Słowa 2 niedzieli Adwentu: Iz 40,1-5.9-11 Ps 85 2 P 3,8-14 Mk 1,1-8 W Kościele 8 grudnia przeżywaliśmy Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Ukazuje nam ona Maryję, jako czystą, narodzoną bez jakiegokolwiek grzechu. Nie przypadkowo Uroczystość przypada w Adwencie, gdzie człowiek zastanawia się nad tematem nawrócenia, mając w perspektywie Królestwo Boże. Pokazuje nam…

Rozważania na 1 niedzielę Adwentu

Liturgia Słowa 1 niedzieli Adwentu: Iz 63,16b-17.19b; 64,3-7 Ps 80 1 Kor 1,3-9 Mk 13,33-37 Rozpoczęliśmy Adwent. Cóż to dla nas znaczy? Adwent, czas oczekiwania, radosnego i przepełnionego modlitwą, uzmysławia nam, że oczekujemy na przyjście Jezusa w Bożym Narodzeniu (25 XII), Jego objawienie się (6 I) oraz ostatecznie nadejście w czasie Paruzji. W tym czasie…

Rozważania na Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata

Liturgia Słowa Uroczystości Chrystusa Króla Wszechświata: Ez 34,11-12.15-17 Ps 23 1 Kor 15,20-26.28 Mt 25,31-46 Dzisiaj kończymy w Kościele kolejny rok. Jaki on był, to każdy z nas może zobaczyć po sobie. Byliśmy świadkami wielkich wydarzeń w Kościele: przyglądaliśmy się osobie św. Brata Alberta czy 100 rocznicy objawień w Fatimie. Za wiele rzeczy możemy podziękować,…