Historia Parafii

          Parafia Dąbrówka – Gamrat została erygowana przez bpa przemyskiego Ignacego Tokarczuka dn. 28 maja 1975 roku. Budowę kościoła zlecono ks. Stanisławowi Kołtakowi i ks. Stanisławowi Ulaszkowi – kapłanom parafii pw. św. Stanisława w Jaśle. Komunizm w Polsce, dyskryminując Kościół, przeciwdziałał wszelkim inicjatywom budowy nowych obiektów sakralnych. Dlatego pierwszy kościół w Dąbrówce był budowany bez zezwolenia ówczesnych władz administracji, które korzystając z pomocy milicji i służby bezpieczeństwa, często szykanowały ks. proboszcza Stanisława Ulaszka i parafian zaangażowanych w budowę swojej świątyni. Mimo tych trudności, kościół został wykończony i pięknie wyposażony. 11 listopada 1979 roku ks. bp Ignacy Tokarczuk dokonał jego konsekracji.

             Ze względu na małą powierzchnię kościoła wybudowanego w trudnych czasach, postanowiono w 1997 roku rozbudować świątynię. Stary kościół pozostał w środku, a nowy budowano na zewnątrz, co pozwoliło na ciągłe sprawowanie liturgii w pierwszym kościele. W dniu 28 października 1998 roku biskup rzeszowski Kazimierz Górny dokonał wmurowania kamienia węgielnego. Na początku 2001 roku przystąpiono do rozbiórki pierwszego kościoła i wtedy to wyłoniło się wnętrze obecnego domu Bożego z otwartą przestrzenią przedzieloną dużymi filarami. Przez kolejne lata nadal trwały prace wykończeniowe przy nowym kościele; dokonano wystroju głównej ściany ołtarzowej i prezbiterium, w oknach pojawiły się witraże, wyposażono świątynię w niezbędne sprzęty, ułożono granitową posadzkę i zainstalowano posadzkowe ogrzewanie. Pod prezbiterium powstała kaplica pogrzebowa, a w bocznych częściach kościoła – kaplica Bożego Miłosierdzia i kaplica Matki Bożej Fatimskiej. W kościele znajduje się odnowiony obraz Matki Bożej Bolesnej z przełomu XVIII i XIX wieku, cieszący się czcią wiernych. W 2012 roku sprowadzono z Niemiec organy piszczałkowe, a w 2015 roku wykonano zewnętrzne oświetlenie oraz zagospodarowano otoczenie świątyni. W 2017 roku kościół został pomalowany, a 29 października tego samego roku biskup rzeszowski Jan Wątroba dokonał uroczystej konsekracji tej świątyni.

Informacje o parafii

 • Odpust parafialny: 28.10 – św. Judy Tadeusza
 • Mieszkańcy parafii: 3319 wiernych
 • Terytorium: Dąbrówka, Krajowice (prócz domów nr 38-55), Lipnica Dolna, część Opacia, Jasło: Osiedle Gamrat (ul. Mickiewicza 112-154), ul. Krajowicka, Okrężna, Działkowa, Piasta Kołodzieja, Jana Nowotnego, Krakowska (za Podzamczem w kierunku Kołaczyc)
 • Cmentarz: parafialny – 0,92 ha
 • Wydawnictwa o parafii:
  • Świstak Z., Parafia Dąbrówka – Gamrat, wyd. Poligrafia WSD w Rzeszowie, Rzeszów 1995.
  • ks. Kołodziej T., Parafia Dąbrówka – Gamrat 1995-2015, wyd. Bonus Liber, Dąbrówka 2015.

ks. proboszcz

ks. katecheta

Powołania z parafii

Kapłani:

 1. Ks. Wojciech Szlachta, święcenia w 1989 r. – Archidiecezja Przemyska
 2. Ks. Paweł Dyląg, święcenia w 2005 r. – Diecezja Kielecka
 3. Ks. Mateusz Olbrot, święcenia w 2010 r. – Diecezja Rzeszowska

Siostry zakonne:

 1. S. Ignis Lidia Flis – józefitka
 2. S. Teofila Dorota Piwowar – nazaretanka

Dotychczasowi duszpasterze

Proboszczowie:

 1. Ks. Stanisław Ulaszek (1975-2009)
 2. Ks. Marian Chłopiński (2009-)

Wikariusze:

 1. Ks. Henryk Masłyk (1986-1988)
 2. Ks. Stanisław Borkowski (1988-1990)
 3. Ks. Adam Kaczor (1990-1993)
 4. Ks. Bogdan Tęcza (1993-1995)
 5. Ks. Dariusz Konieczny (1995-1997)
 6. Ks. Paweł Knurek (1997-1999)
 7. Ks. Tomasz Świerad (1999-2002)
 8. Ks. Marcin Borowicz (2002-2005)
 9. Ks. Witosław Kardaś (2005-2006)
 10. Ks. Grzegorz Siciak (2006-2009)
 11. Ks. Stanisław Szeliga (2009-2012)
 12. Ks. Tomasz Kołodziej (2012-2015)
 13. Ks. Damian Ziemba (2015-2018)
 14. Ks. Marek Kalisiak (2018-2021)
 15. Ks. Mariusz Bilski (2021-)

Księża rezydenci:

 1. Ks. Augustyn Lenart (2012-+2016)

Jeśli chcesz wesprzeć dzieła podejmowane w naszej parafii...

Nr naszego konta: 46 8627 1011 2001 0030 6359 0001 BS Biecz / o. Jasło, ul Stroma 2, Jasło 

Caritas Parafii Dąbrówka Gamrat, Bank Pekao SA /o. Jasło. Nr konta: 91 1240 2337 1111 0000 3746 3265 

 

Podstawa prawna darowizn na cele kultu religijnego:

a) osoby fizyczne (w tym przedsiębiorcy prowadzący tzw. jednoosobową działalność gospodarczą, spółki osobowe np. jawna, komandytowa, partnerska itp.):

Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt. 9 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z tytułu darowizny na cele kultu religijnego (jak budowa kościoła), każdemu darczyńcy przysługuje ulga podatkowa o wartości kwoty przekazanej w danym roku podatkowym darowizny odliczana od podstawy opodatkowania, pod warunkiem, że kwota darowizny nie przekroczy 6% rocznego dochodu darczyńcy w danym roku podatkowym (tym samym maksymalna kwota odliczenia od podstawy opodatkowania darczyńcy, nie może być większa niż 6% jego przychodu w danym roku podatkowym).

b) osoby prawne (spółki z o.o., S.A., fundacje, stowarzyszenia itp.):

Zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, z tytułu darowizny na cele kultu religijnego (jak budowa kościoła), każdemu darczyńcy przysługuje ulga podatkowa o wartości kwoty przekazanej w danym roku podatkowym darowizny odliczana od podstawy opodatkowania, pod warunkiem, że kwota darowizny nie przekroczy 10% rocznego dochodu darczyńcy w danym roku podatkowym (tym samym maksymalna kwota odliczenia od podstawy opodatkowania darczyńcy, nie może być większa niż 10% jego przychodu w danym roku podatkowym).