Rys historyczny

          Parafia Dąbrówka-Gamrat została erygowana przez bpa przemyskiego Ignacego Tokarczuka. Kościół budowany był w latach 1974-1975. Pierwsza Msza św. w tymczasowej kaplicy była odprawiona 26.12.1974 r. W tym samym dniu bp Ignacy Tokarczuk dokonał poświęcenia kaplicy pw. św. Judy Tadeusza. Natomiast konsekracja kościoła miała miejsce 11.11.1979 r. W 1997 r. rozpoczęto rozbudowę kościoła. 28.10.1998 r. bp rzeszowski Kazimierz Górny dokonał wmurowania kamienia węgielnego. Nowy kościół został zbudowany na miejscu starego kościoła. Budowniczym i pierwszym proboszczem parafii do 2009 r. był ks. Stanisław Ulaszek.

Informacje o parafii

  • Kościół parafialny: murowany, zbudowany w 2002 r.
  • Odpust parafialny: 28.10 – św. Judy Tadeusza
  • Mieszkańcy parafii: 3000 wiernych, 22 innowierców i 178 niewierzących
  • Terytorium: Dąbrówka, Gamrat – Osiedle, Krajowice Wieś, Lipnica Dolna, Opacie, Jasło: ul. Okrężna – 220, Krakowska
  • Cmentarz: parafialny – 0,92 ha
  • Wydawnictwa o parafii: Świstak Z., Parafia Dąbrówka – Gamrat, Poligrafia WSD w Rzeszowie, Rzeszów 1995

ks. proboszcz

ks. katecheta

Podstawa prawna darowizn na cele kultu religijnego

a) osoby fizyczne (w tym przedsiębiorcy prowadzący tzw. jednoosobową działalność gospodarczą, spółki osobowe np. jawna, komandytowa, partnerska itp.):

Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt. 9 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z tytułu darowizny na cele kultu religijnego (jak budowa kościoła), każdemu darczyńcy przysługuje ulga podatkowa o wartości kwoty przekazanej w danym roku podatkowym darowizny odliczana od podstawy opodatkowania, pod warunkiem, że kwota darowizny nie przekroczy 6% rocznego dochodu darczyńcy w danym roku podatkowym (tym samym maksymalna kwota odliczenia od podstawy opodatkowania darczyńcy, nie może być większa niż 6% jego przychodu w danym roku podatkowym).

b) osoby prawne (spółki z o.o., S.A., fundacje, stowarzyszenia itp.):

Zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, z tytułu darowizny na cele kultu religijnego (jak budowa kościoła), każdemu darczyńcy przysługuje ulga podatkowa o wartości kwoty przekazanej w danym roku podatkowym darowizny odliczana od podstawy opodatkowania, pod warunkiem, że kwota darowizny nie przekroczy 10% rocznego dochodu darczyńcy w danym roku podatkowym (tym samym maksymalna kwota odliczenia od podstawy opodatkowania darczyńcy, nie może być większa niż 10% jego przychodu w danym roku podatkowym).

Nr naszego konta: 46 8627 1011 2001 0030 6359 0001 BS Biecz / o. Jasło, ul Stroma 2, Jasło 

Caritas Parafii Dąbrówka Gamrat, Bank Pekao SA /o. Jasło. Nr konta: 91 1240 2337 1111 0000 3746 3265