Rozważania 4 niedziela Wielkanocy

Liturgia Słowa 4 niedzieli Wielkanocy: Dz 2,14a.36-41 Ps 23 1 P 2,20b-25 J 10,1-10 Dzisiaj w Kościele obchodzimy Niedzielę Dobrego Pasterza, która rozpoczyna tydzień modlitw o powołania do służby w Kościele. Powołanie nie bierze się z kosmosu, jest dane. Ale Bóg zaprasza by się o nie modlić, by nie zabrakło ludzi odważnych, by nie zabrakło…

Rozważania na 3 niedzielę Wielkanocy

Liturgia Słowa 3 niedzieli Wielkanocy: Dz 2,14.22-28 Ps 16 1 P 1,17-21 Łk 24,13-35 Dzisiaj w Kościele katolickim w Polsce rozpoczynamy obchody IX Tygodnia Biblijnego pod hasłem: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu” (Mk 16,15). A dzisiejsza niedziela to Pierwszy Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego. Dzisiaj ludzie wiary, chrześcijanie skupieni są wokół…

Rozważanie na 2 niedzielę Wielkanocy, Niedzielę Miłosierdzia

Liturgia Słowa 2 niedzieli Wielkanocy: Dz 2,42-47 Ps 118 1 P 1,3-9 J 20,19-31 Dzisiaj zgodnie ze wskazaniami św. Siostry Faustyny Kościół obchodzi Niedzielę Miłosierdzia Bożego (por. Dzienniczek 49). Jest to tak zwana Niedziela Biała w Tradycji Kościoła. Miłosierdzie, które ok kilkudziesięciu lat jest w Kościele tak mocno przypominane, dzisiaj ma swój szczególny rys. Miłosierdzie…

Rozważania na Niedzielę Palmową

Liturgia Słowa 6 niedzieli Wielkiego Postu: Mt 21,1-11 (procesja z palmami) Iz 50,4-7 Ps 22 Flp 2,6-11 Mt 26,14-27,66 (Eucharystia) Dzisiejsza niedziela zwana jest Niedzielą Palmową. Rozpoczyna ona Wielki Tydzień, w czasie którego będziemy przeżywać największe Święta naszej wiary, Triduum Paschalne, rozpoczynające się w Wielki Czwartek Mszą Wieczerzy Pańskiej a kończące się w Niedziele Zmartwychwstania.…

Rozważania na 5 niedzielę Wielkiego Postu

Liturgia Słowa 5 niedzieli Wielkiego Postu: Ez 37,12-14 Ps 130 Rz 8,8-11 J 11,1-45 Dzisiejsza Niedziela w Kościele była zwana niedzielą czarną. Od dzisiaj bowiem zasłania się krzyże, aż do Wielkiego Piątku, gdy ukazane nam zostanie Drzewo Krzyża, na którym zawisło zbawienie świata. Ta niedziela ma nam uzmysłowić, jak ważny i cenny w życiu wiary…

Rozważania na 4 niedzielę Wielkiego Postu

  Liturgia Słowa 4 niedzieli Wielkiego Postu: 1 Sm 16,1b.6-7.10-13a Ps 23 Ef 5,8-14 J 9,1-41 Dzisiaj w Kościele obchodzimy Niedziele Laetare, co symbolizuje również kolor szat liturgicznych, kolor różowy, symbolizujący radość wśród smutku, w oczekiwaniu. Czas Wielkiego Postu jest czasem nawracania, nie smutnego, ale także radosnego, bo wierzymy, że na końcu przyjdzie zwycięstwo. Zwycięstwo…

Rozważania na 2 niedzielę Wielkiego Postu

Liturgia Słowa 2 niedzieli Wielkiego Postu: Rdz 12,1-4a Ps 33 2 Tm 1,8b-10 Mt 17,1-9 Przeżywamy w Kościele Wielki Post, o czym niewątpliwie przypomina fioletowy kolor szat liturgicznych. Wyrażają one skruchę, pokorę, postawę nawrócenia, którymi charakteryzować powinno się serce każdego wierzącego! Wielki Post przypomina o Chrzcie. W starożytności przygotowywano kandydatów do Chrztu, a formowano ich…

Rozważanie na 1 niedzielę Wielkiego Postu

Liturgia Słowa 1 niedzieli Wielkiego Postu: Rdz 2,7-9; 3,1-7 Ps 51 Rz 5,12.17-19 Mt 4,1-11 W minioną Środę rozpoczęliśmy w Kościele okres Wielkiego Postu, w czasie którego więcej czasu poświęcamy na rozważanie cierpienia, Męki i Śmierci Jezusa, które skutkowało odkupieniem każdego człowieka. Wchodźmy w Wielki Post, módlmy się, pośćmy, dzielmy się jałmużną, chodźmy na nabożeństwa…

Rozważania na 8 niedzielę zwykłą

Liturgia Słowa 8 Niedzieli zwykłej: Iz 49,14-15 Ps 62 1 Kor 4,1-5 Mt 6,24-34 Przed nami w Kościele Środa Popielcowa, która przypada w tym roku 1 marca. To czas kiedy w sposób publiczny, jako wspólnota Kościoła rozpoczynamy wspólny czas nawracania serca i proszenia i miłosierdzie dla nas. Czas postu ma zwrócić nasze serce, umysł, dusze…

Rozważania na 7 niedzielę zwykłą

Liturgia Słowa 7 Niedzieli zwykłej: Kpł 19,1-2.17-18 Ps 103 1 Kor 3,16-23 Mt 5,38-48 Kościół to wspólnota wierzących, bo każdy z nas jest inny. Dlatego Kościół oprócz możliwości pogłębiania swojej wiary wspólnie, poleca równocześnie, aby formować siebie w małych grupach, wspólnotach. Są wspólnoty dla każdego – dla dorosłych typu: Caritas, Domowy Kościół, Akcja Katolicka, dla…