Rozważania na 7 niedzielę Wielkanocy

Liturgia Słowa 7 niedzieli Wielkanocy, Wniebowstąpienie: Dz 1,1-11 Ps 47 Ef 1,17-23 Mk 16,15-20 Miesiąc maj trwa. Kościół zaprasza codziennie na nabożeństwa majowe, albo w Kościele albo przy różnych kapliczkach. To piękna polska tradycja, która pokazuje, jak wielki skarb posiadamy. Maryja zawsze prowadzi nas nas spotkanie z Jezusem, ale Maryja broni nas i chroni w…

Rozważania na 6 niedzielę Wielkanocy

Liturgia Słowa 6 niedzieli Wielkanocy: Dz 10,25-26.34-35.44-48 Ps 98 1 J 4,7-10 J 15,9-17 Wiele wspólnot w Kościele przygotowuje się do różnych uroczystości, są I Komunie Święte, rocznice, przygotowania do święceń diakonatu i prezbiteratu. Warto w swoich modlitwach wspierać te osoby, które przygotowują się do tych uroczystości. Warto, bo Kościół to jest wspólnota, w której…

Rozważania na 5 niedzielę Wielkanocy

Liturgia Słowa 5 niedzieli Wielkanocy: Dz 9,26-31 Ps 22 1 J 3,18-24 J 15,1-8 Przed nami miesiąc maj, miesiąc w szczególny sposób poświęcony Maryi. Wyraża to między innymi śpiew Litanii Loretańskiej, w której kontemplując różne cechy Maryi i Jej postawy, staramy się odnieść je do siebie i upodobniać się do Niej, Pierwszej Uczennicy Pana. Od…

Rozważania na 4 niedzielę Wielkanocy

Liturgia Słowa 4 niedzieli Wielkanocy: Dz 4,8-12 Ps 118 1 J 3,1-2 J 10,11-18 Dziś wraz z całym Kościołem przeżywamy Niedzielę Dobrego Pasterza. Wraz z całym Kościołem wołamy dzisiaj do Pana o nowe, liczne i święte powołania kapłańskie. Księży nie przynosi bocian, ani się ich nie znajduje w kapuście, nie są też z kosmosu. W…

Rozważania na 3 niedzielę Wielkanocy

Liturgia Słowa 3 niedzieli Wielkanocy: Dz 3,13-15.17-19 Ps 4 1 J 2,1-5a Łk 24,35-48 Przed nami w Kościele kolejny Tydzień biblijny, którego hasłem są słowa: „Weźmijcie Ducha Świętego” (J 20,20). Ideą tygodni biblijnych jest zachęta wobec nas, katolików, aby zbliżyć się do Pisma Świętego, aby się z nim zaprzyjaźnić, aby poświęcić mu więcej codziennego czasu.…

Rozważania na 2 Niedzielę Wielkanocy

Liturgia Słowa 2 niedzieli Wielkanocy: Dz 4,32-35 Ps 118 1 J 5,1-6 J 20,19-31 Dzisiaj zgodnie ze wskazaniami św. Siostry Faustyny Kościół obchodzi Niedzielę Miłosierdzia Bożego (por. Dzienniczek 49). Tak czytamy w dzienniczku: „Która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże,…

Rozważania na 6 Niedzielę Wielkiego Postu, Niedzielę Palmową

Liturgia Słowa 6 niedzieli Wielkiego Postu, Niedzieli Palmowej: Mk 11,1-19; Iz 50,4-7 Ps 22 Flp 2,6-11 Mk 14,1-15,47 Kończy się powoli okres Wielkiego Postu, a przed nami okres Triduum Paschalnego. To czas największych świąt chrześcijaństwa, gdzie szczególnie patrzymy na zbawcze wydarzenia. Towarzyszmy Jezusowi w tak dramatycznych chwilach, poświęćmy więcej czasu, aby być na Liturgiach tych…

Rozważania na 5 niedzielę Wielkiego Postu

Liturgia Słowa 5 niedzieli Wielkiego Postu: Jr 31,31-34 Ps 51 Hbr 5,7-9 J 12,20-33 W Wielki Poście szczególnie zwracamy naszą uwagę na krzyż i dzieło zbawienia, jakiego na nim dokonał Jezus Chrystus. Ale w V niedzielę Wielkiego Postu, zwaną popularnie Niedzielą Czarną, zasłaniamy krzyże. Zwyczaj ten jest znany od średniowiecza, trochę zmieniany. Początkiem Wielkiego Postu…

Rozważania 4 niedziela Wielkiego Postu

Liturgia Słowa 4 niedzieli Wielkiego Postu: 2 Krn 26,14-16.19-23 Ps 137 Ef 2,4-10 J 3,14-21 IV Niedziela Wielkiego Postu jest zwana niedzielą Laetare, tzn. niedziela radości. Symbolizuje to również i kolor różowy, kolor szat liturgicznych, gdyż radujemy się pomimo smutków, bo nasze odkupienie i wyzwolenie jest już naprawdę blisko. Wymiarem Wielkiego Postu jest również jałmużna.…

Rozważania na 3 niedzielę Wielkiego Postu

Liturgia Słowa 3 niedzieli Wielkiego Postu: Wj 20,1-17 Ps 19 1 Kor 1,22-25 J 2,13-25 Trwamy w Wielkim Poście, czasie nawracania serca. W tym wiele parafii organizuje różne rekolekcje, ale mamy ich także wiele w różnych formach na różnych forach w internecie. Warto zaangażować się w jakąkolwiek ich formę po to, aby zrobić coś więcej…