Pogrzeb nie jest Sakramentem, ale wynika z uczynku miłosierdzia: zmarłych pogrzebać. Jest sakramentaliem i powinnością rodziny. Każdy pogrzeb zgłaszany jest w kancelarii parafialnej. Do tego, aby pogrzeb się mógł odbyć potrzebne są następujące dokumenty:

  1. Akt zgonu z USC.
  2. Podać datę i wyznaczoną godzinę pogrzebu uzgodnioną z zakładem pogrzebowym i zarządem cmentarza.