proboszczW Parafii św. Judy Tadeusza dane mi jest pracować, jako proboszcz od sierpnia 2009 roku. Do tego roku w Parafii pracował Ksiądz Prałat Stanisław Ulaszek i inni wikariusze. W tym miejscu niech mi będzie wolno wyrazić wdzięczność w imieniu całej parafialnej Wspólnoty za tę wieloletnią pracę.

Księdzem zostałem w 1984 roku. Pochodzę z parafii Dobra, niedaleko Sieniawy. Pracowałem w wielu placówkach m.in. w Sękowej i w Polanach. W parafii pod wezwaniem św. Judy Tadeusza dane mi jest pracować razem z innymi księżmi. Wszystkim, którzy pracowali ze mną i tym, którzy aktualnie pracują wyrażam wdzięczność za życzliwą współpracę. Ogromnie cieszę się wspólnotą parafialną, która jest otwarta na Boże działanie.