Przyjęcie nowych ministrantów

Uroczystość Chrystusa Króla to święto patronalne m.in. Liturgicznej Służby Ołtarza. Przyjęło się również, że tego dnia do wspólnoty ministrantów zostają włączeni tegoroczni kandydaci. Po udziale w szeregu spotkań przygotowujących do służby przy ołtarzu, nowi ministranci otrzymali błogosławieństwo i przywdziali strój liturgiczny. Życzymy im owocnej służby przy ołtarzu Pana. Króluj nam Chryste!