Koncert Uwielbienia – 18.03.2018

W dniu 18 marzec 2018 w parafii pw. św. Judy Tadeusza w Dąbrówce – Gamrat odbył się kolejny Koncert Uwielbienia. Celem koncertu jest wspólne oddawanie chwały Bogu, poprzez modlitwę, słowo, ruch i śpiew. Podczas tego wieczoru swoją katechezę nt. Jezusa i modlitwy w życiu wiary wygłosił ks. Jan Kobak, który prowadzi rekolekcję w parafii Dąbrówka…