Spotkanie ze św. Mikołajem (06.12.2017)

Wczoraj (06.12) w naszej parafii gościliśmy niezwykłego gościa –  św. Mikołaja. Przyszedł do dzieci, które były w Kościele na roratach, zachęcając ich do dalszego uczestnictwa w tym adwentowym nabożeństwie i rozdając im dużo cukierków, a dzieciom i młodzieży z grup parafialnych rozdał paczki prezentowe (prawie 100 paczek), zachęcając ich do tego, aby trwali w swoich…

Adwent – czym jest? o co chodzi?

Czym jest Adwent? W drugim suplemencie do katechizmu opublikowanego przez św. Piusa X w 1912 roku (Krótkie uwagi o świętach chrześcijańskich) znajdziemy taką wzmiankę: „Adwent obejmuje cztery tygodnie przed 25 grudnia” oraz jest „modlitewnym przygotowaniem” do Świąt Bożego Narodzenia. To wszystko prawda, ale podana w ogromnym skrócie! Faktem jest, że taka oszczędna definicja z katechizmu,…

Rozważania na 1 niedzielę Adwentu

Liturgia Słowa 1 niedzieli Adwentu: Iz 63,16b-17.19b; 64,3-7 Ps 80 1 Kor 1,3-9 Mk 13,33-37 Rozpoczęliśmy Adwent. Cóż to dla nas znaczy? Adwent, czas oczekiwania, radosnego i przepełnionego modlitwą, uzmysławia nam, że oczekujemy na przyjście Jezusa w Bożym Narodzeniu (25 XII), Jego objawienie się (6 I) oraz ostatecznie nadejście w czasie Paruzji. W tym czasie…

Przyjęcie nowych ministrantów (26.11.2017)

Dzień 26.11.2017 (niedziela) był dla naszej wspólnoty parafialnej wyjątkowym dniem. Świętowała Akcja Katolicka, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży i ministranci, zwłaszcza nowi ministranci. Po przygotowaniu pod okiem ks. Damiana, wikariusza, nasza parafia wzbogaciła się o 17 nowych ministrantów: 1. Kacper Wolak 2. Kacper Wojdyła 3. Mateusz Hajduk 4. Krzysztof Jurkowski 5. Kacper Kiełtyka 6. Kacper Okarma 7.…

Co zrobić ze starą książeczką, medalikiem czy różańcem?

Co należy zrobić, gdy przerwie ci się różaniec albo gdy twój krzyż się rozpadnie? Katolicy, którzy często korzystają z sakramentaliów (brązowe szkaplerze, medale św. Benedykta, błogosławione różańce itp.), często spotykają się z problemem, kiedy obiekt się niszczy lub zużywa. Co należy zrobić z takimi przedmiotami? Czy można po prostu wrzucić je do kosza? Sakramentalia to,…

Rozważania na Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata

Liturgia Słowa Uroczystości Chrystusa Króla Wszechświata: Ez 34,11-12.15-17 Ps 23 1 Kor 15,20-26.28 Mt 25,31-46 Dzisiaj kończymy w Kościele kolejny rok. Jaki on był, to każdy z nas może zobaczyć po sobie. Byliśmy świadkami wielkich wydarzeń w Kościele: przyglądaliśmy się osobie św. Brata Alberta czy 100 rocznicy objawień w Fatimie. Za wiele rzeczy możemy podziękować,…

Rozważania na 33 niedzielę zwykłą

Liturgia Słowa 33 niedzieli zwykłej: Prz 31,10-13.19-20.30-31 Ps 128 1 Tes 5,1-6 Mt 25,14-30 Mija dalej miesiąc listopad. To miesiąc refleksji nad życiem i pamięci o zmarłych. Często słyszymy o odpustach w Kościele. Czym one są? Odpust jest to darowanie przez Boga kary doczesnej za grzechy już odpuszczone. Każdy grzech pociąga za sobą karę. W…

Rozważania na 32 niedzielę zwykłą

Liturgia Słowa 32 niedzieli zwykłej: Mdr 6,12-16 Ps 63 1 Tes 4,13-18 Mt 25,1-13 Wczoraj obchodziliśmy 99. rocznicę odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę. To czas, kiedy jako Polacy mamy uaktywnić nasz patriotyzm. Mamy pamiętać o naszej historii i modlić się o Boże błogosławieństwo, wg zasady, że patriotyzm to: Bóg, honor i Ojczyzna. Bądźmy dumni z…

Rozważania na 31 niedzielę zwykłą

Liturgia Słowa 31 niedzieli zwykłej: Ml 1,14b-2,2b.8-10 Ps 131 1 Tes 2,7b-9.13 Mt 23,1-12 Katolicy w ostatnich dniach pokazywali i udostępniali różne zdjęcia, wypowiedzi, filmy, które miały zachęcać do tego, aby nie świętować Halloween, ale Uroczystość Wszystkich Świętych, która pokazuje, że każdy chrześcijanin jest powołany do piękna, a nie brzydoty, powołany do świętości, a nie…