Roraty

Tradycja Mszy roratnich sięgająca w Polsce XIII wieku, czasów św. Kingi i księcia Bolesława Wstydliwego, przetrwała a w ostatnich latach uczestników Rorat przybywa, także w naszej parafii. Przez spotkania roratnie do Bożego Narodzenia prowadzi nas Słowo Boże, codziennie rozważane w formie kazania / homilii podczas Mszy Świetej. Codziennie dzieci losują jedną z trzech figurek: Dzieciątka…