Ruch Duchowej Adopcji powstał po objawieniach w Fatimie jako odpowiedź na wezwanie Matki Bożej do modlitwy różańcowej, pokuty i zadośćuczynienia za grzechy, które najbardziej ranią Jej Niepokalane Serce. W roku 1987 został przeniesiony do Polski. Pierwszy ośrodek Duchowej Adopcji powstał w kościele ojców Paulinów w Warszawie, skąd rozprzestrzenia się na cały kraj, docierając do naszej parafii.

Każda z osób modli się w intencji jednego dziecka, którego imię jedynie Bogu jest wiadome, a którego życie w łonie matki jest zagrożone. Duchowa Adopcja trwa 9 miesięcy i polega na codziennym odmawianiu jednej tajemnicy różańcowej oraz specjalnej modlitwy w intencji dziecka i jego rodziców. Do modlitwy poszczególne osoby mogą dołączać dowolne wybrane dodatkowe postanowienia. Każdego roku podjęcie Duchowej Adopcji rozpoczyna się złożeniem podczas Eucharystii w uroczystość Zwiastowania Pańskiego (25 marca) uroczystego przyrzeczenia, zakończenie dziewięciomiesięcznej modlitwy przypada w święto Narodzenia Pańskiego.

Duchową adopcję podjąć może każdy: osoby świeckie, konsekrowane, kobiety, mężczyźni, osoby w każdym wieku (dzieci pod opieką rodziców). Zachęcamy zatem wszystkich wierzących w to, że to Bóg jest Dawcą Życia do tego bezinteresownego daru z siebie. W czasach nam współczesnych tak bardzo potrzeba tych, którzy będą współtworzyć cywilizację życia, chronić każde życie od jego poczęcia do naturalnej śmierci, troszczyć się o nie i otaczać modlitwą.

Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili„. (Mt 25, 40)

W bieżącym roku, jest to grupa dość liczna. Są wśród nich osoby, które już po raz kolejny ratują swoją modlitwą od zagłady zagrożone dziecko.  Wspólnota ta stopniowo się powiększa.

Oprócz indywidualnej modlitwy inicjatywę Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego Zagrożonego Zagładą skutecznie utrwala regularna, zbiorowa modlitwa adoptujących i innych wiernych w intencji tego dzieła, obrony życia i rodziny. Każdego miesiąca sprawowana jest Msza Święta ze szczególnym udziałem obrońców życia (dokładny termin podawany jest w ogłoszeniach parafialnych). Zapraszamy do włączenia się w wielkie modlitewne dzieło ratowania życia!!!

Polecamy ogólnopolską stronę internetową: http://duchowa-adopcja.pl

Tekst modlitwy codziennej:

Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki Maryi, która urodziła Cię z miłością, oraz za wstawiennictwem św. Józefa, człowieka zawierzenia, który opiekował się Tobą po urodzeniu – proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka, które duchowo adoptowałem, a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, daj rodzicom miłość i odwagę, aby swoje dziecko pozostawili przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen.

  • Cel: modlitwa w intencji dzieci nienarodzonych a zagrożonych aborcją
  • Opiekun: ks. wikariusz
  • Spotkania: 25 miesiąca (marzec – grudzień) na Mszy Świętej