ks. proboszcz

W Parafii św. Judy Tadeusza dane mi jest pracować, jako proboszcz od sierpnia 2009 roku. Do tego roku w Parafii pracował Ksiądz Prałat Stanisław Ulaszek i inni wikariusze. W tym miejscu niech mi będzie wolno wyrazić wdzięczność w imieniu całej parafialnej Wspólnoty za tę wieloletnią pracę. Księdzem zostałem w 1984 roku. Pochodzę z parafii Dobra,…