ks. katecheta

Urodzony w 1990 r. Pochodzi z parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rzeszowie. Święcenia kapłańskie otrzymał w 2015 r. Jego motto kapłańskie to słowa: „Szczęśliwi, których moc jest w Tobie, a Twoje ścieżki są w ich sercu” (Ps 84,6).

ks. proboszcz

W Parafii św. Judy Tadeusza dane mi jest pracować, jako proboszcz od sierpnia 2009 roku. Do tego roku w Parafii pracował Ksiądz Prałat Stanisław Ulaszek i inni wikariusze. W tym miejscu niech mi będzie wolno wyrazić wdzięczność w imieniu całej parafialnej Wspólnoty za tę wieloletnią pracę. Księdzem zostałem w 1984 roku. Pochodzę z parafii Dobra,…

Kochany ksiądz Prałat. Pochodzi z Osobnicy, a księdzem jest od 1965. Jako proboszcz spędził tutaj czas w latach 1974 – 2009. Budowniczy parafii, i jej wieloletni proboszcz. Posiadający ogromnie wielkie serce, zarażający miłością do Jezusa wszystkich wokół. Wielokrotnie spotkać go można w konfesjonale.