caritasParafialny Zespół Caritas istnieje w naszej parafii od początku jej istnienia. W czasie dyżurów udzielana jest pomoc osobom potrzebującym (ubogim) poprzez rozdawanie żywności, odzieży, obuwia i innych artykułów, wsparcie biednych dzieci na wakacjach. Zespół Caritas odwiedza również osoby chore i samotne. Włącza się także w  akcje: Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom oraz Wielkanocne Dzieło Caritas poprzez rozprowadzanie świec. Zapraszamy wszystkich chętnych do posługi Caritas!

  • Cel: organizowanie pomocy potrzebującym
  • Opiekun: ks. proboszcz
  • Spotkania:  wg ogłoszeń

    Caritas Parafii Dąbrówka Gamrat, Bank Pekao SA /o. Jasło. Nr konta: 91 1240 2337 1111 0000 3746 3265